1. עורך דין תאונות דרכים
 2. שירותי נוטריון

שירותי נוטריון

מיהו נוטריון ?

לא כל עורך דין הוא נוטריון .


נוטריון הוא עורך דין, אשר הוסמך בהתאם לחוק הנוטריונים , התשל”ו – 1976.


נוטריון מוסמך לאמת, לאשר ולערוך מסמכים משפטיים , ומסמכים אלו קבילים כראיה בבית המשפט , בפני רשויות אחרות בישראל ומחוץ לישראל.


שכר הנוטריון

שכרו של הנוטריון קבוע בחוק והינו שכר אחיד .


בתקנות הנוטריונים (שכר שירותים) , תשל”ט – 1978 , נקבעו  התעריפים לשכר נוטריוןהשכר בנושאים שבו המשרד מעניק שירות:


שכר נוטריון לאימות חתימה:

 • אימות חתימה יחיד כחותם ראשון – 165 ₪
 • כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך – 66 ₪
 • לכל העתק נוסף – 66 ₪


שכר נוטריון לנכונות העתק מסמך:

 • העתק צילומי של מסמך – לעמוד ראשון –66 ₪
 • לכל עמוד נוסף- 5 ₪
 • לכל אישור (העתק) נוסף עבור העמוד הראשון: סך 21 ש”ח; ולכל עמוד נוסף: סך 5 ש”ח


שכר נוטריון לאישור צוואה :

 • לחותם ראשון – 241 ₪
 • לכל חותם נוסף – 123 ₪
 • לכל העתק נוסף : 74 ₪


שכר נוטריון לאישור שפלוני נמצא בחיים:

 • שכר נוטריון לאישור תצהיר – 165 ₪
 • למצהיר ראשון – 167 ₪


הסכם ממון

 • שכר נוטריון לאימות הסכם ממון – 376 ₪
 • עבור כל העתק נוסף – 64 ₪


קבלה ואישור על הצהרה שניתנה בשבועה או בדרך אחרת (תצהיר נוטריוני)

 • מצהיר ראשון – 165 ₪
 • לכל מצהיר נוסף – 67 ₪
 • עבור כל העתק נוסף – 66 ₪


רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר

 • קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק השמור בידי נוטריון – 177 ₪
 • הוצאת העתק מאושר עם הערת הביטול – 64 ₪
 • לכל העתק נוסף – 64 ₪

המשרד מעניק שירות נוטריוני בנושאים הבאים:

 • אימות הסכם ממון בפני נוטריון כחוק.
 • צוואה בפני נוטריון “כצוואה הפני רשות” כחוק.
 • אישור נוטריוני לתצהירים.
 • אישור תצהיר נוטריון.
 • ייפוי כוח נוטריוני.
 • אימות חתימה על ייפוי כוח נוטריוני.
 • אישור נכונות העתקי מסמכים.
 • אישור הסכם ממון.
 • שירות עד הבית (בהתאם לתקנות)
logo בניית אתרים