עורך דין תביעות נזקי רכב רכוש

מלאו פרטים ואצור קשר בהקדם:

מהי תביעת נזקי רכב רכוש?

תביעת נזקי רכב רכוש היא בגין נזקי רכב כתוצאה מתאונה. בתביעות נזק רכב רכוש קיימים מזיק וניזוק. תביעות נזקי רכב רכוש, ניתן להגיש לבית המשפט השלום או לבית משפט לתביעות קטנות.

התביעות בבית משפט השלום, הן לרוב תביעות לשם החזרת פיצויי הנזק אותם שילמה חב’ הביטוח למבוטח שלה ותביעות אלה מתנהלות לרוב בין חברת הביטוח של הניזוק לחברת הביטוח של המזיק.

את התביעה יש להגיש בסדר דין מהיר, מדובר בהליך שנועד לבירור מהיר וענייני של המקרה. בית המשפט ידון במחלוקת העובדתית ובסכסוך בין הנהגים.

ישנם 2 סוגי תביעות נזקי רכב רכוש:

 • תביעה לנזק ישיר- מדובר בתביעות לנזקים הישירים שנגרמו לרכב כתוצאה מתאונה, במקרים אלו חב’ הביטוח של הניזוק זכאית לתבוע את הנזקים מהמזיק בשמו של הניזוק. בתביעות אלו יש חשיבות רבה למועד הבדיקה ע”י שמאי, ורצוי שהבדיקה תעשה כמה שיותר סמוך למועד האירוע, לשם שלילת האופציה כי נגרמו נזקים אחרים שלא קשורים לתאונה וקרו לאחר מועד התאונה.
 • תביעה לנזק עקיף – תביעות לפיצוי הניזוק הישיר, אשר יכול להיות בעל הרכב ו/או בעל פוליסת הביטוח, בגין כל הנזקים העקיפים שנגרמו לו עקב התאונה, כגון:
  • השתתפות עצמית במסגרת פוליסת הביטוח.
  • השתתפות עצמית לירידת ערך.
  • עלות הכינון של הפוליסה.
  • הפסד הנחת העדר תביעות.
  • אובדן ימי עבודה ונסיעות.
  • עגמת נפש.
  • אובדן רווחים.

בתביעות אלו יש לבקש מחברת הביטוח אישור לנזק העקיף כאסמכתא ראייתית לסעדים שייתכנו מהמזיק. 

תביעות רכב רכוש מורכבות משתי שאלות מרכזיות:

 • שאלת האחריות.
 • שאלת גובה הנזק.

אפשרויות התביעה בתביעת נזק רכוש

 • הגשת תביעה כנגד המבטחת- מדובר בתביעה חוזית על פי פוליסה.
 • הגשת התביעה כנגד המזיק , מדובר בתביעה על פי פקודת הנזיקין.

ההבדל בין התביעות הוא ההתיישנות, בתביעה נגד המבטחת חלה התיישנות של 3 שנים, בתביעת נגד המזיק חלה התיישנות של 7 שנים.

 

מיהו הניזוק בתביעת רכב רכוש?

מדובר בשאלה קריטית, שכן היא זו שתקבע את זהותו של מקבל הפיצוי. שהות הניזוק קשורה בזכותו לקבלת הפיצוי הכספי כתוצאה מהפגיעה הכלכלית עקב התאונה.

במקרה זה זהות הנפגע הינו לרוב בעליו של הרכב. ישנם מקרים בהם זכאי לתבוע אדם אשר נשא בעלות תיקון הרכב והוא אינו הבעלים הרשום של הרכב. את מי תובעים בתביעת נזקי רכב רכוש?

בתביעת נזקי רכב רכוש תובעים את המזיק לרכב הניזוק. המזיק יכול להיות אחד מאלה:

 • הבעלים של הרכב.
 • הנהג של הרכב.
 • המעסיק.

בתביעות רכב לא תמיד ברור האם נהג הרכב הוא גם בעליו של הרכב. יש לתבוע את מבצע העוולה ובמקרה זה מבצע העוולה הוא נהג הרכב הפוגע. קיימים מקרים בהם לא ידוע מי נהג ברכב, אך קיימת סבירות כי הנהג הוא בעלי הרכב או שניתנה רשותו לנהוג או שברשותו זהות הנהג והוא מסתיר אותה, במקרים אלו ניתן לתבוע את בעלי הרכב.

ישנם מקרים בהם התאונה התרחשה במהלך עבודתו של הנהג הפוגע, במקרים אלו המעסיק הוא אחראי לנזק ביחד עם הנהג הפוגע אשר הוא עובד מטעמו.

יש לבדוק האם הנהג ברכב הפוגע הוא גם הבעלים של הרכב, במידה ולא ידוע מי נהג ברכב, אך קיימת סבירות כי הוא ננהג על ידי בעלי הרכב או על ידי נהג שבעלי הרכב אישר לו לנהוג, תובעים את בעל הרכב.

במקרים בהם בעל הרכב מבוטח בפוליסת ביטוח צד ג’ – מקיף, אין מניעה לצרף את חב’ הביטוח לתביעה.

במקרים בהם התרחשה התאונה במהלך עבודתו של הנהג הפוגע, יראו את המעסיק כאחראי לנזק ביחד עם הנהג.

הוכחת נזקי הרכב הנפגע

 • דוח שמאי
  הוכחת נזקי הרכב היא לרוב על בסיס שמאות הרכב המצורפת לכתב התביעה, כמו כן ניתן להסתמך על חוות דעת של מומחה בתחומו ואינו שמאי.
  הרכב צריך להיבדק כמה שיותר קרוב למועד התאונה.
  לכל חוות דעת שמאי מצורפות תמונות של הרכב הנפגע.
 • ירידת ערך:
  קיימות שתי סוגים של ירידות ערך:
  • ירידת ערך מכנית- נקבעת על ידי דוח השמאי על פי כללי ועדת ששון הנקבעת לפי התאונה ותוצאותיה המכניות על הרכב. כמו כן זכאי הנפגע לפיצוי כדי סיכום הנזק שנגרם לו בפועל לנוכח מכירת הרכב במחיר נמוך בהרבה כתוצאה מהתאונה.
  • ירידת ערך מסחרית- ירידה זו אמורה לבטא גם את אובדן זרם ההנאות מהרכב לצד חישוב אובדן ירידת ערכו בשוק המכוניות המשומשות לפי סוגו ולא לפי ערכו במחירון וטיב הפגיעה.
 • השתתפות עצמית:

  תובע אשר שילם השתתפות עצמית לתיקון הרכב מהווה רכיב בר תביעה המסגרת סעדיו של התובע בתביעה לפיצוי, לעיתים כאשר חברת הביטוח תובעת בתביעת שיבוב היא מצרפת את המבוטח כתובע נוסך לתביעה בגין רכיב של השתתפות עצמית.

 • הפסד הנחת העדר תביעות:
  הנחת העדר תביעות ניתנת למבוטח במידה ולא תבע את חברת הביטוח שלו, בדרך כלל לתקופה של 3 שנים שקדמו לתאונה.
 • במקרה שבו נאלץ ניזוק שרכבו נפגע לפנות לחברת הביטוח שלו לשם הפעלת הביטוח המקיף הדבר גורם להפסד אוטומטי של הנחת העדר תביעות לה היה זכאי בעת החידוש אילולא הפעיל את הפוליסה שברשותו.

  מדובר בנזק שנגרם כתוצאה ישירה מפגיעת הרכב בתאונה ולכן זכאי הניזוק לדרוש להשיב לו את החלק היחסי של ייקור הפרימה כהפסד שנגרם לו מעת הניזוק.
  לניזוק קיימת חובת הוכחה המחייבת אותו להציג הפני המזיק ובית המשפט ראייה מהותית בדבר ההפסד שנגרם לו או יגרם לו עקב הפעלת הפוליסה.
  יש להציג עותק של הפוליסה החדשה המציינת את עלות יוקר הפרמיה ואישור העדר תביעות ל- 3 השנים שקדמו לתאונה.

אשם תורם

כשדנים בשאלת האחריות יש לבחון את גרסאות של המעורבים בתאונה.

לא חייב להיות אשם תורם בכל תאונה, אך לפי ניסיון החיים קיים אשם תורם בלא מעט מהמקרים הנידונים בסוג זה של תביעות.

אשם תורם פירושו תרומתו של נהג הרכב התובע להתרחשות האירוע, כאשר שיעור האשם נקבע על פי שיקול דעת בית המשפט. מידת האשם התורם נקבעת בהתבסס על התנהגותו האקטיבית או הפסיבית המחדלית של הנהג.

 • התנהגות אקטיבית הי א התנהגות המעשית של הנהג להתרחשות התאונה, כמו עקיפה מסוכנת, עצירה פתאומית, ירידה לשולי הכביש, פתיחת דלת בפתאומיות ועוד.
 • התנהגות פסיבית היא מחדלו של הנהג באופן שהיה עליו לנקוט מעשה אך חדל מנקיטתו, כמו במקרה של אי מתן זכות קדימה לרכב הבא מימין, אי הדלקת אורות חירום בעת עצירה עקב תקלה או אי הדלקת אורות בכלל ועוד.

תביעת שיבוב

לרוב חברות הביטוח, חברות הליסינג וההשכרה נוהגות להגיש תביעה להשבת כספי הפיצוי ששילמו למבוטחיהן כנגד מי שלדעתו אחראי לתאונה. התובעת שהיא חברת הביטוח המגישה תביעת שיבוב כנגד חברת הביטוח של המזיק וכנגד הניזוק במסגרת ההליך מתברר האם המבוטח מטעם התובעת כבר פנה בתביעה לבית המשפט לקבלת פיצוי בגין הנזקים שנגרמו לו ואשר לא קיבל פיצוי מחברת הביטוח אשר תובעת.

מה עלי לעשות לאחר תאונת הדרכים?

 • לצלם את הרכב הנפגע והרכב הפוגע.
 • לבקש פרטים מלאים של הנהג: שם פרטי ומשפחה, מספר תעודת זהות, כתובת, טלפון, מספר רישוי של הרכב, שם חברת הביטוח, מספר פוליסה, סוג הרכב.
 • פרטי עדים לאירוע.
 • לצלם את מקום התאונה על מנת לבדוק איך התרחשה ולבדוק מי אשם, כמו כן רצוי לבקש באותו רגע אישור בכתב מהנהג כי הוא אשם בתאונה.
 • לגשת למשטרה על מנת לדווח על התאונה ו/או לזמן ניידת למקום האירוע.
 • להכין חוות דעת של שמאי.
 • לפנות למספר מוסכים על מנת לקבל הצעת מחיר לשווי הנזק.

במקרים של תביעות פח ושיבוב רכב חשוב להיוועץ עם עו”ד מומחה ומיומן בתחום בטרם פנייתנו לחברת הביטוח או תביעה לבית המשפט.

להתייעצות ללא התחייבות, פנה עוד היום לעו”ד קרן מסיקה חביב.