1. עורך דין תאונות דרכים
  2. עורך דין תאונות עבודה
  3. עורך דין תביעות ביטוח- תביעת נכות מקרן פנסיה

עורך דין תביעות ביטוח- תביעת נכות מקרן פנסיה

פנסיית נכות היא מעין ביטוח אובדן כושר עבודה, אשר נותנת מענה לעמית שנפגעה יכולתו להשתכר וזאת כתוצאה מפגיעה פיזית של לפחות 25%.את התביעה מגישים לחברה המנהלת את קרן הפנסיה , והמובטח יצטרך להתייצב בפני ועדה רפואית, הודעה הרפואית רשאית לפי שיקול דעתה להזמינו להופיע מולה מספר פעמיים במידת הצורך והיא תיתן החלטתה תוך 60 יום ממועד הבדיקה או הגשת המסמך האחרון על פי דרישתה. 


 


מהי נכות על פי הגדרת קרנות הפנסיה

עמתי שלפחות 25% מכושרו לעבוד נפגע כתוצאה ממצב בריאותי ואינו מסוגל לעבוד בעבודתו או בכל עבודה אחרת אשר מתאימה לו על פי השכלתו, הכשרתו או ניסיונו, במשך לתקופה של למעלה מ – 90 ימים רצופים.


 


מהו סכום הפנסיה בגין נכות

סכום הפנסיה לנכה מלא שלפחות 75% מכושרו נפגע-  יהיה שווה למכפלת שיעור הכיסוי של פנסיית הנכות לה זכאי העמית בשכר הקובע לפנסיית שאירים ולפנסיית נכות, בהתאם למסלול הביטוח בו בוטח העמית, מינו, גיל הצטרפותו לקרן הפנסיה וסכום ההפרשה לקרן הפנסיה.


סכום הפנסיה לנכה חלקי , אשר נכותו נעה בין 25% ל 75% – יהיה מכפלת פנסיית הנכות שהיה מקובל אילו היה נכה מלא בשיעור הנכות שהוכרה על ידי הועדה הרפואית. 


קיימת חשיבות רבה לנתון של ההכנסה, כמו כן יש לבקש החזר או אי תשלום פרמיה בתקופה של אי הכושר. סכום הפיצוי  בתביעת נכות מפנסיה לא תעלה על 75% מהשכר הקובע שהוגדר לפנסיית נכות.   


מסכום הפיצוי המגיע לעמית בתביעת נכות מקרן פנסיה, יש לנכות ולקזז קבלת תגמולים  ממקורות אחרים, כגון ביטוח לאומי, לכן במקרים בהם הגמלה המשולמת מביטוח לאומי גבוהה יותר מהגמלה שהייתה משולמת ע”י קרן הפנסיה, לא קמה למבוטח זכות להשלמה, קרי אינו יכול לתבוע את הקרן. מהי התיישנות הפנסיה

בתביעת נכות כנגד קרן הפנסיה, עילת התביעה תתיישן לאחר שלוש שנים מיום אובדן הכושר.


 


לאיזה בית משפט מגישים את תביעת הנכות מקרן הפנסיה

ערעור על הוועדה רפואית של קרן הפנסיה מוגשת לבית הדין האזורי לעבודה או אל ועדת הערעורים של אותה קרן הפנסיה תוך 6 חודשים מיום משלוח החלטת הועדה הרפואית.


להתייעצות ללא התחייבות, פנה עוד היום לעו”ד קרן מסיקה חביב, עורך דין תביעות ביטוח.

logo בניית אתרים