עורך דין תאונות אישיות

פוליסת “תאונות אישיות”, זו פוליסה אשר מכסה מקרים של נכות, אובדן כושר עבודה וזאת כתוצאה ממקרה של תאונה.


פוליסת תאונות אישיות היא פוליסה אישית והיא מותאמת לכל מבוטח בהתאם לפרטיו האישיים, כגון” מצב בריאותי, עיסוק, גיל וכד’. הפוליסה מגדירה תאונה, כאירוע פתאומי שאינו צפוי. הפוליסה מבטחת את המבוטח בכיסוי של 24 שעות ביממה, למקרי תאונות בארץ ובעולם. הפוליסה תקפה גם לגבי מקרי מוות שאירעו לאחר תאונה ומקרים בהם נקבעו אחוזי תקופת מה לאחר התאונה, לגבי תאונה שאירעה בזמן תוקפו של הביטוח.ההגבלה הרלוונטית לעניין זה היא שאחוזי הנכות או המוות שנקבעו בתקופה מאוחרת לא אירעו בתקופה שעולה על 12 חודשים מיום התאונה. הפוליסה קובעת כי מחלות לא נכנסות בהגדרה של “תאונה”, אך ישנן פוליסות מיוחדות המרחיבות תחולה גם באשר למחלות. התאונות הכלולות בפוליסה הן תאונות מכל סוג, למעט אלו שהוחרגו במפורש בפוליסה. לשם קבלת פיצוי על המבוטח להוכיח כי נותר עם נכות בעקבות התאונה.


 

המונח “נכות” מוגדר בפוליסה, ועל כן הוא תלוי פוליסה ספציפית כאשר רק נכות התואמת את הגדרת הפוליסה תזכה את המבוטח בפיצוי. הכיסוי הניתן במסגרת הפוליסה הוא בגין אובדן כושר עבודה, זמני או קבוע, כתוצאה מהתאונה. כל פוליסה מגדירה באופן שונה את המושג “אובדן כושר עבודה” . בחינת הגדרת עיסוקו של המבוטח בפוליסות ביטוח תאונות אישיות, נקבע באופן מפורש.


סכום הפיצוי במקרה מוות שישולם נקבע על ידי המבוטח בעת רכישות הפוליסה והוא נתון לשינוי. כאשר המבוטח נפטר כתוצאה מתאונה, הסכום שישולם לעזבונו, הינו הסכום הנקוב בפוליסת הביטוח ב”מקרה מוות”.במקרה של תאונה המהווה נכות לצמיתות, מחשבים את גובה הפיצוי בהתאם לשיעור הנכות שנקבע באחוזים מהסכום הנקוב בפוליסה בסעיף “מקרה מוות”. אובדן כושר עבודה בפוליסת תאונות אישיות, הינו “שבועי” , כאשר הזכאות להכרה באובדן כושר העבודה נבחנת ביום השלישי לתאונה.


קרן מסיקה חביב היא עורכת דין לנזקי גוף, המתמחה גם בתאונות אישיות.

logo בניית אתרים