עורך דין למקרה תקיפת כלב

מלאו פרטים ואצור קשר בהקדם:

על עורך דין למקרה תקיפת כלב

עקב ריבוי המקרים של תקיפות כלבים כלפי בני אדם הגורמים לנזקי גוף ואובדן כושר עבודה, רבים נדרשים לשירותי עורך דין למקרה תקיפת כלב. האחריות של הבעלים על כלבו בעוגנת בחקיקה ובהתאם לסוג הכלב ומסוכנתו, הבעלים נדרש במגוון של אמצעים שנועדו למנוע מקרים שכאלו. החוק מטיל אחריות לא רק על בעלי הכלב, אלא גם על מי שמחזיק בו בפועל ובמקרים רבים, ניתן להיעזר בשירותי עורך דין למקרה תקיפת כלב גם כאשר, לא הייתה רשלנות מצד בעלי הכלב או המחזיק בו.

החקיקה בנושא והאחריות של הבעלים

במקרה בו הכלב בחזקת עירייה או המועצה המקומית האחריות הינה על אותה הרשות. החוק מחייב את כל בעלי הכלבים להסתובב עימם ברשות הרבים, באופן תמידי, כשהם קשורים ברצועה שאורכה אינו עולה על 5 מטרים. הגיל הנדרש בחוק לליווי כלבים ברחוב הינו מעל גיל 18. בעלי הכלבים אף מחויבים להציב שלט בפתח של החצר בו שוהה הכלב עם הכיתוב זהירות כלב מסוכן. 

לגבי הסגת גבול וחובת ההוכחה

במקרים בהם הנפגע התגרה בכלב או תקף את בעליו האחריות של בעל הכלב לפגיעות מבוטלות. גם במקרים של פריצה לבית או הסגת גבול, הנפגע אינו זכאי לפיצויים אך חובת ההוכחה לכך, שאירוע התקיפה ארע בתוך השטח הפרטי, חלה על בעלי הכלב. מלבד תביעה על פגיעות ישירות מנשיכה, ניתן אף לתבוע במקרים של נפילה, שנגרמה כתוצאה מהתנהלות הכלב. בכל פגיעה של כלב, חשוב לתעד את מקום האירוע ולברר את זהות הבעלים. בנוסף חשוב לשמור את המסמכים הרפואיים הנוגעים לתקיפה ולפגיעות השונות.

יחד עם זאת, יש מקרים בהם החוק מגן על בעלי הכלב, ואלו המקרים:

  • הנפגע התגרה בכלב, וכתוצאה מהתגרות הכלב נשך את הנפגע.
  • הנפגע תקף את הבעלים / בן זוגו / הורו / ילדו של הכלב, וכתוצאה מהתקיפה הכלב נשך את הנפגע וזאת על מנת להגן על בעליו.
  • הנפגע נמצא שלא כדין בשטחו של בעל הכלב, לדוגמא פורץ שנכנס לביתו.

במקרים של תקיפת כלב, אין צורך לבחן את הרשלנות של בעלי הכלב, החוק קובע כי במקרים של נזקי גוף כתוצאה מתקיפת כלב, חייב בעלי הכלב או המחזיק בכלב לפצות את הניזוק בגין נזקי הגוף שהכלב גרם.

לאחר תקיפת הכלב יש לפנות לקבלת טיפול רפואי, לאתר את בעלי הכלב, להודיע לאחראי ברשות המקומית על התקיפה.

על פי תקנות להסדרת פיקוח על הכלבים, ניתן לאתר כלב על פי השבב בו סומן הכלב וכל הפרטים אודות הכלב פתוחים לציבור הרחב לצורך עיון.

ישנם מקרים חריגים של תקיפת כלב בהם לנפגע נגרמים נזקי גוף חמורים ופציעות קשות, במקרים אלו ייתכן ואף יוחלט לנקוט בהליכים פלילים כנגד בעליו של הכלב ואף הרדמת הכלב.

האם בעליו של כלב אשר שוטט ברחוב ללא פיקוח ונשך אדם ייחשב כרשלן?

בעליו של כלב אשר שוטט ברחוב ותקף אדם ייחשב כרשלן במידה וקיימים שלוש תנאם מצטברים הבאים:

  • היה עליו לראות מראש כי הכלב בשוטטו לבד ברחוב עלול לסכן את הציבור.
  • היה על בעלי הכלב לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע סיכון זה.
  • העדר אמצעים סבירים להגבלת חופש תנועתו של הכלב כך שלא ישוטט ללא פיקוח ברחוב.

לקבלת ייעוץ משפטי והערכת סיכויי תביעת הפיצויים עקב תקיפת כלב, הינכם מוזמנים לפנות למשרדנו על מנת לקבל ייעוץ משפטי בנושא.

להתייעצות ללא התחייבות, פנה עוד היום לעו”ד קרן מסיקה חביב, עורך דין למקרה תקיפת כלב.