1. עורך דין תאונות דרכים
  2. ייפוי כוח מתמשך
  3. עורך דין ייפוי כוח מתמשך

עורך דין ייפוי כוח מתמשך

בייפוי כוח מתמשך  הוא הסדר משפטי המאפשר לכל אדם מעל גיל 18  לתכנן את עתידו בשלב בו הוא עדיין בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.בייפוי כוח מתמשך,  יכול אדם לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו.


ייפוי כוח נערך אצל עורך דין שעבר הכשרה בנושא והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי.אדם ימנה בדרך כל מישהו מהמשפחה או אדם אחר קרוב אליו שהוא סומך עליו שידאג לעניינים שלו. ניתן לקבוע מיופה כוח אחד או כמה מיופי כוח וניתן לקבוע מישהו שישקיף וייפקח  על מיופה הכוח שפועל בהתאם לייפוי כוח ובהתאם לבקשת הממנה.העניינים שבסמכות מיופה הכוח: עניין רכושי, לרבות ניהול נכסים, חשבונות בנק. עניינים אישיים, לרבות מגורים, תעסוקה, עניינים רפואיים.


בייפוי כוח הממנה רשאי לתת הנחיות מקדימות למיופה הכוח שבהן הוא יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שינקטו בשמו על ידי מיופה הרוח בעניינים המופיעים בייפוי הכוח, למעט עניינים לגבי טיפול רפואי.


לא ניתן למנות אדם לענייני רכוש פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור, אדם שנותן לממנה טיפול רפואי בתשלום, מי שמספק מגורים תמורת תשלום, עוה”ד או בעל מקצוע שערך את הייפוי כוח מתמשך, לא ימונה מי שכבר מונה כמייפה כוח של 3 אנשים, למעט קרובו של הממנה.מיהו האדם המיודע?


אדם מיודע זהו אדם לו המיופה כוח מחויב לדווח על החלטות או פעולות בנושאים שבייפוי כוח ובתנאים שיוגדרו על ידי הממונה.


ניתן למנות אדם יודע אחד או יותר, המיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, המיודע מקבל הודעה על כך שהייפוי כוח נכנס לתוקף, רשאי לקבל מידע מהאפוטרופוס הכללי, מקבל דיווח ממיופה הכוח בהתאם לתנאים אותם קבע הממנה.

logo בניית אתרים