1. עורך דין תאונות דרכים
  2. עורך דין תאונות עבודה
  3. עורך דין ביטוח לאומי

עורך דין ביטוח לאומי

מה הפעולות שעלי לבצע במידה ועברתי תאונת עבודה?

על הנפגע לקבל ממעסיקו טופס (250) למתן טיפול רפואי לנפגעי תאונות עבודה, ובעזרת טופס זה הנפגע יכול לקבלת מקופת החולים “תעודה ראשונה לנפגעי עבודה”. הפניה לביטוח לאומי היא באמצעות טופס 250 וטופס של תביעה לדמי פגיעה. מועד הגשת הטפסים לביטוח לאומי על מנת שיוכלו להכיר בתאונה כתאונת עבודה, הינה עד 12 חודשים מיום התאונה, גם אם התביעה למוסד לביטוח לאומי הוגשה לאחר מועד של 12 חודשים אין המשמעות כי התביעה התיישנה , אך הדבר עלול לפגוע במיצוי מלוא הזכויות של הנפגע.


טפסים שימושיים לביטוח לאומי:

  • דמי פגיעה – מלל
  • דמי תאונה
  • דרגת נכות מהעבודה- מלל
  • טופס בל 250
  • רשימת סניפי ביטוח לאומי

 

טיפול רפואי לנפגע עבודה

נפגע שהוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנפגע עבודה , זכאי לטיפול רפואי חינם- כל זמן שיידרש לו טיפול כתוצאה מהפגיעה. לשם קבלת טיפול , על הנפגע שהינו עובד שכיר לפנות לקופת החולים אליה הוא שייך עם טופס הפניה מהמעסיק לקבלת טיפול רפואי (ב.ל. 250) , ונפגע שהינו עובד עצמאי יקבל טופס בקשה רפואי בקופת חולים (ב.ל. 283).מהם דמי פגיעה?

דמי פגיעה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לנפגע בתאונת עבודה , ועקב כך אינו מסוגל לעבוד לא בעבודתו ולא בעבודה מתאימה אחרת, וזאת על פי אישור רפואי.

המוסד לביטוח לאומי משלם לנפגע דמי פגיעה עד 91 ימים מיום הפגיעה. גובה דמי הפגיעה נקבעים בהתאם לגובה שכרו של הנפגע , ממוצע של 3 חודשים שקדמו לחודש הפגיעה ולא יעלו על 75% משכרו .מה הזכויות של אדם שנפגע בתאונת עבודה?

במידה ואדם שנפגע בתאונת עבודה, פנה לרופא תעסוקתי וזה קבע כי על הנפגע לקבל ימי מנוחה מעבודתו לתקופה של עד 12 ימים, יהיה זכאי הנפגע לפיצויים בשלושת הימים הראשונים בשיעור של 75% משכרו שישולמו על ידי המעביד, ובשאר הימים יקבל הנפגע את שכרו בשיעור של 75% מהמוסד לביטוח לאומי .


במידה והרופא התעסוקתי קבע כי על הנפגע לקבל יותר מ- 12 ימי מנוחה , ישלם המעסיק את שכרו בשיעור של 75% בתשעה הימים הראשונים ומהיום העשרי עד היום ה- 19 ישולם שכרו של הנפגע על ידי המוסד לביטוח לאומי.וועדות בביטוח לאומי

במידה וביטוח לאומי הכיר בתאונה כתאונת עבודה, ולנפגע קיימת נכות עליו להגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה לקצבת נכות מעבודה, הנפגע יוזמן לוועדה אשר מתכנסת חודשיים עד 6 חודשים מיום הגשת התביעה, ובוועדה זו דנים בתביעתו של הנפגע.


אחוזי הנכות אשר נקבעים לנפגע מתחלקים ל- 3 קבוצות:


נכות בשיעור של עד 9% – אינה מזכה בתשלום מביטוח לאומי.

נכות בשיעור של 9%- 19% לצמיתות מזכה במענק נכות חד פעמי, בגובה של 43 קצבאות.

נכות בשיעור של 20% ומעלה לצמיתות מזכה בקצבת נכות חודשית אשר תשולם לנפגע בתאונת העבודה עד לתום תוחלת חייו או עד לגיל פרישה או עד לגיל קבלת קצבת זקנה ואז תשולם לו קצבה אחת , הגבוהה מבין השתיים.מהי תקנה 15?

תקנה 15- נפגע שנקבעה לו נכות לצמיתות רשאי לבקש מהועדה של ביטוח לאומי יבדקו את זכאותו להגדלת אחוזי הנכות במקסימום של 50% מזאת שנקבעה לו על ידי הוועדה, וזאת על פי המבחנים והתקנות בשים לב למקצועו , גילו או מינו של הנפגע.


הוועדה הרפואית בביטוח לאומי קובעת את נכותו של הנפגע בתאונת עבודה לפי רשימת ליקויים רפואיים שמוגדרים בתקנות הביטוח לאומי, הוועדה הרפואית בביטוח לאומי יכולה להחליט כי מצבו של הנפגע זמני ואינו קבוע ויכול להשתנות עם הזמן , במצב כזה הועדה הרפואית תקבע לנפגע נכות זמנית, ובתקופה של הנכות הזמנית תשולם לנפגע קצבה בשיעור דרגת הנכות הזמנית, ובתום התקופה הוא יוזמן לוועדה נוספת.


במידה והוועדה הרפואית בביטוח לאומי קבעה לנפגע נכות זמנית בשיעור של 100%, ועקב נכותו אינו מסוגל לעבודה בעבודה כלשהי ואין לו הכנסה מעיסוק כלשהו, רשאי הנפגע להגיש תביעה ל”נכה נזקק”, וההחלטה תינתן על ידי ועדת רשות , שכוללת פקיד תביעות , עובד שיקום ורופא.


דרגת הנכות נקבעת מסיום התקופה שבעדה שולמו לנפגע דמי הפגיעה. במידה ולא שולמו דמי הפגיעה, דרגת הנכות נקבעת ממחרת יום הפגיעה. אם הנפגע חלה במחלת מקצוע, תקבע לו דרגת נכות מסיום התקופה שבעדה שולמו לו דמי הפגיעה, ואם לא איבד את כושרו לעבוד, תיקבע הדרגה מהיום שבו, לדעת הוועדה, נוצרה הנכות עקב מחלת המקצוע.וועדת עררים

במידה והנפגע אינו מרוצה מקביעת הוועדה בביטוח לאומי , רשאי הנפגע לערער על החלטת הוועדה הרפואית, בדבר דרגת הנכות מעבודה, וזאת לפני הוועדה לדרג שני – הוועדה הרפואית לעררים תוך 30 יום מיום קבלת ההודעה על החלטת הוועדה הרפואית. בוועדה זו יושבים 3 רופאים מומחים (שאינם עובדי המוסד לביטוח לאומי), אולם רק אחד מהם חייב להיות בעל מומחיות רפואית לסוג הפגיעה שנידונה בוועדה הרפואית. הוועדה הרפואית לעררים רשאית לערער את החלטת הוועדה הרפואית מדרג ראשון, לשנותה או לבטלה, בין שנתבקשה לעשות כן ובין שלא, בין שהמערער הוא הנפגע ובין שהוא המוסד לביטוח לאומי. עם זאת יש לזכור, כי גם המוסד לביטוח לאומי רשאי לערער על החלטת הוועדה הרפואית בתוך 30 יום.


החלטת הוועדה הרפואית לעררים הינה סופית, וניתן לערער עליה, רק בשאלה משפטית בלבד, וזאת לפני בית הדין הארצי לעבודה בתוך 30 יום מיום קבלת החלטת הוועדה הרפואית לעררים.על הנפגע להתייעץ עם עורכי דין העוסקים בתחום הנזיקין לרבות תביעות נכות לביטוח לאומי, תאונות עבודה בנושא וזאת על מנת לממש בדרך החוקית והלגיטימית את כל אשר זכאי לו הנפגע כחוק.מומלץ טרם פגישה עם עורך דין להכין את כל המסמכים הרפואיים הקשורים בתאונה ובנזק. בנוסף יש לשמור כל תיעוד הקשור בתאונה לרבות קבלות עבור תשלומים שונים כגון נסיעות, ביקורי רופא, זימוני תורים, מרשמי תרופות וכו’.


תוכן זה נועד לצורך מתן הכוונה בלבד ואינו מתיימר לתת מענה לכל שאלה ולכל מקרה.


התוכן איננו בא במקום ייעוץ על ידי עורך-דין המתמחה בנזקי גוף, המתעדכן בשינויי החקיקה והפסיקה, אשר יפעיל את שיקול דעתו ומומחיותו המקצועית לגבי כל מקרה ומקרה.


להתייעצות ללא התחייבות, פנה עוד היום לעו”ד קרן מסיקה חביב, עורך דין ביטוח לאומי.

logo בניית אתרים