1. עורך דין תאונות דרכים
 2. ייפוי כוח מתמשך
 3. ייפוי כוח לטיפול רפואי

ייפוי כוח לטיפול רפואי

ייפוי כוח לטיפול רפואי משקף טוב יותר את רצונו של המטופל.


לפי חוק זכויות החולה, אדם רשאי  למנות בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך  לקבל במקומות החלטות רפואיות למצבים עתידיים שבהם הוא לא יוכל לתת הסכמה למתן טיפול רפואי .


בייפוי הכוח יפורטו הנסיבות והתנאים שבהם יהיה בא הכוח מוסמך להסכים במקומו של המטופל לטיפול רפואי.


בייפוי הכוח התייחס לנושאים לגבי טיפולים רפואיים, כגון החייאה, דיאליזיה וכו’, כדאי מאוד להתייחס לנושאים האלו גם בייפוי כוח המתמשך וגם בייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות.


ייפוי כוח מתמשך – כלליים רפואיים – לא חלים על החלטות לפי חוק הנוטה למות!


מיהו החולה הנוטה למות?


 חולה אשר רופא קבע כי תוחלת חייו קצרה מחצי שנה.


ייפוי כוח מתמשך לחולה הנוטה למות אינו רלוונטי כי המיופה אינו יכול לפעול לפיו, ועל כן יש צורך לערוך ייפוי כוח לפי חוק החולה הנוטה למות.


כניסתו לתוקף של הייפוי כוח


 • אם הממנה הוגדר חולה הנוטה למות.
 •  נקבע שאינו בעל כשרות.

איך ייערך ייפוי כוח לטיפול רפואי


 • ייפוי כוח  לצרכים רפואיים בלבד – במקרה זה הייפוי כוח יתייחס לעניינים רפואיים בלבד.  

ייפוי כוח מקוצר – דורש 2 עדים אשר חותמים יחד, הממנה לא חייב לחתום.


טופס ייפוי כוח מלא – אשר מחייב כי הממנה יקבל הסבר מרופא מומחה בתחום ורק לאחר מכן חותמים על הטופס.


 • טופס הנחיות מקדימות – טופס אשר מחייב הסבר רפואי מרופא מומחה בתחום.

אדם אשר מעוניין להסדיר את העניינים הרפואיים צריך למלא את 2 הטפסים ייפוי כוח מתמשך ואת הייפוי כוח קצר , או ייפוי כוח מלא חתום ע”י רופא.


אם כבר מדובר באדם שנקבע כי עומד למות לפי חוק הנוטה למות, חייב למלא ייפוי כוח מלא עם חתימת רופא.


תוקף של ייפוי הכוח:


 תוקפו של ייפוי כוח רפואי,  אשר נחתם לפני 11.4.17 הינו תקף  ל-  5 שנים.


ייפוי כוח אשר נחתם לאחר מועד זה תקף לכל החיים אלא עם הממנה קבע אחרת. 


מה אסור להורות


 • המתת חסד אקטיבית.
 • בקשת סיוע להתאבדות.
 • הפסקת טיפול רציף.
 • הימנעות מטיפול נלווה, מזון נוזלים.
 • הפקדת ייפוי הכוח הרפואי


יש להפקיד אצל האפוטרופוס הכללי.

ניתן להפקיד רק באופן ידני.

יש לשמור העתק מקורי.

logo בניית אתרים